• Επαγγελματικά προϊόντα & Συστήματα Καφέ - Χυμών
  • 24ωρη Υποστήριξη
  • Κάλυψη σε όλη την Κρήτη

Τηλ. Κέντρο: 2810 380960

Φαξ: 2810 380961

Τηλ. Κατ/τος: 2810 220440

Email: pro@dandalis.gr

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Οδός Ε, 71500, Ηράκλειο Κρήτης